Slektstavle til
familien Servan Homme

Emanuel Sørensen

Emanuel Sørensen

Mann 1864 - 1949  (84 år)    Har 103 aner og 36 etterkommere i Familietreet.

 Set As Default Person    

Personlig informasjon    |    Media    |    Kilder    |    Hendelseskart    |    Alle    |    PDF

 • Navn Emanuel Sørensen 
  Født 29 Sep 1864  Porsgrunn, Telemark, Norway Find all individuals with events at this location  [1
  Sørensen, Emanuel - Fødsel-Dåp (Porsgrunn, Telemark Ministerialbok 1865)
  Sørensen, Emanuel - Fødsel-Dåp (Porsgrunn, Telemark Ministerialbok 1865)
  Døpt 27 Aug 1865  Porsgrunn, Telemark, Norway Find all individuals with events at this location  [1
  Kjønn Mann 
  Folketelling 31 Des 1865  Porsgrunn, Telemark, Norway Find all individuals with events at this location 
  http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/person/pf01038128003000

  Familiestilling: Pleiebørn tilhørende Konens Broder Marthin Sørensen
  Bosted: Klyvegaden 35 
  Folketelling 1875  Porsgrunn, Telemark, Norway Find all individuals with events at this location 
  http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/person/pf01052162001651

  Familiestilling: Pleiesøn, Understøttede af Fattig cassen
  Bosted: Storgade 165 
  Folketelling 1885  Arendal, Norway Find all individuals with events at this location 
  http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/person/pf01053281004022

  Yrke: Faktor
  Arbeidsgiver: Gjeruldsens Bogtrykkeri
  Bosted: Peder Thomassen og Strandgaden 202e 
  Folketelling 1900  Porsgrunn, Telemark, Norway Find all individuals with events at this location 
  http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/person/pf01037158000988

  Yrke: Trykkeribestyrer 
  Folketelling 1910  Solum, Telemark, Norway Find all individuals with events at this location 
  http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/person/pf01036523001384

  Yrke: Redaktør og boktrykker 
  Magasin / Avisoppslag 28 Sep 1934 
  Porsgrunns-mannen redaktør Emanuel Sørensen 70 år
  ---
  Læretiden i Porsgrunn. — Avisforhold i Porsgrunn i gamle dager. — Idrett i åttiårene. — Ut i verden. — Det store krakk i Arendal. — Til Amerika i minister Grevstads tjneste. -- Da Magnus Andersen kom med sine vikinger over Atlanterhavet. — Blandt gamle Porsgrunns-gutter i San Fransisco. — En farlig annonse. — Skredd ren truet med å skyte redaktørene. — På vill flukt. — Da „Porsgrunds Tidende" blev stiftet. — Den store venstreseier i 1901. — Da heires formann sat i „Humanitas" og gråt over Lederlaget.


  En kjent bladmann, redaktør Emanuel Sørensn, Grefsen pr. Oslo, fyller lørdag 29. september 70 år. Han er født i Porsgrunn i 1864, hvor han efter å ha gjennemgått Borgerskolen kom i trykkerilære hos Brødrene Dyring. Efter endt læretid fikk Sørensen et års Videreutdannelse i Det Mallingske trykkeri i Oslo. Bare 21 år gammel blev han så ansatt som faktor i Arendals Avis, hvor han var en tid inntil avisen gikk under i det store krakk som hjemsøkte byen.

  Dermed begynte et nytt avsnitt i Sørensiens liv, idet han reiste til Amerika, hvor han blev i hele 11 år og hvor han drev forskjellige aviser.

  Efter Amerika-ophoIdet var Sørensen i omkring 1 ½ år bestyrer for en av Det Deichmanske Biblioteks utlånsstasjoner i Oslo men så reiste han tilbake til fødebyen Porsgrunn, hvor han var med på starten av «Porsgrunds Tidende», hvis forretningsmessige bestyrer han blev, mens Hans Reynolds var redaktør. Sørensen vilde imidlertid ha egen forretning, og efter et års ansettelse i «Porsgrunds Tidende» kjøpte han Melgårds trykkeri i Skien, og flyttet det til Skotfoss, hvor han i 1902 begynte utgivelsen av «Skotfoss Avis» som han drev i hele 18 år.

  I 1920 solgte redaktør Sørensen sitt blad og flyttet til Grefsen, hvor han den 21. mai 1921 begynte utgivelsen av Norges første Velavis «Vort Vel» som han efter 10 års drift solgte til den nuværende utgiver og redaktør, daværende redaksjonssekretær Karl Haugholt, Porsgrunn.

  Den 7. april 1933 startet redaktør Sørensen 69 år gammel en ny avis «Ullern Avis», som han nu driver og som i løpet tv bare ca. et års tid har fått en god posisjon.

  1907 blev det et vendepunkt i redaktør Sørensens liv, idet han blev omvendt under den store vekkelse som da gikk over Skiensfjorden. Fra den tid har han med en aldrig sviktende iver deltatt i og nedlagt et betydelig arbeid på det religiøse livs område. På Skotfoss var han en tid formann i Kinamisjonen, formann, i Indremisjonen og medlem av styret for Langesundsfj. Indremisjonsselskap. Foruten dette deltok han meget i den kristelige virksomhet i Dalsbygden, Valebø og Helgen. På Grefsen har Sørensen hele tiden vært med i det kristelige arbeid der og står f. t. som nestformann i Grefsen Indremisjon. Stedet har et av landetis vakreste bedehus, og det er redaktør Sørensen som var den drivende kraft i reisingen av det.

  Tiltross for de sytti år er han som en ungdom frisk med en våken sans for alt som er oppe i tiden, med et uopslitelig humør og en seig vilje til å holde ut. Hans hjelpsomhet mot de som har det ondt og er velkjent i Aker. Gjenem «Vårt Vel» innsamlet redaktør Sørensen svære beløp til avhjelp av nøden, således under innsamlingen til Berlinerbarna 8000 kroner foruten, en masse klær. Far dette utmerkede resultat blev han dekorert med en høi tysk orden. I 1923 igangsatte «Vort Vel» innsamlingen til «Akershjelpen», og fikk inn hele 70,000
  ———
  En av våre medarbeidere opsøkte forleden redaktør Sørensen på Grefsen og bad ham fortelle litt fra sitt begivenhetsrike liv, hvilket han med vanlig elskverdighet var villig til.
  — Jeg er født Porsgrunn, hvor min far, Martin August Sørensen, var skibsfører, som i sin tid førte Drammens største seilskib «Jørgen Lorentzen». Da jeg gikk på Porsgrunns Borgerskole — den senere Middelskole — var Bernhoft bestyrer. Eldre Porsgrunnsfolk husker nok ham. Han blev senere fengselsprest. Jeg kom i Bdr. Dyrings trykkeri i lære på den tid, da utgiveieen av «Grenmar» begynte. Men lenge før blev «Porsgrunds Blad» utgitt av boktrykker Hekner. Senere blev dette blad overtatt av broktrykker Hals. Såvidt jeg husker brant trykkeriet to ganger i løpet av 5 år. Tilslutt blev «Grenmar» enerådende og fikk meget stor utbredelse i byen og omegn — særlig i Eidanger, hver folk dengang var nokså konservative. I Solum og Gjerpen derimot dominerte «Varden». Læretiden hos Kr. Dyring blev den lykkeligste tid jeg tilbragte i Porsgrunn. Dyring var en god og rettskaffen læremester til hvem jeg står i stor takknemlighets gjeld. De årene jeg var hos ham satte dype merker i mitt fremtidige liv, og de har kommet mig til stor nytte i mitt lange og Omflakkende liv her i verden. Etpar av mine kolleger fra min læretid (jeg var nemlig Dyrings første læregutt) må jeg serlig nevne, den ene er hos Dyring fremdeles, nemlig faktor Jacob Nilssen og typograf Hans Pedersen. De var begge gode kamerater. Min kompliment til dem for lang og god tjeneste.

  — Var De ikke aktiv idrettsmann i Porsgrunn, hr. Sørensen?
  — Jo, jeg var med i byers idrettsforening, og i dens første marsjkonkurranse fra torvet til Øvald i Eidanger tok jeg, som en av de yngste 1. premie. Jørgen Linåe Wright, som var foreningens sprekeste gutt, fikk 2. premie. Herover blev han litt fornærmet, for han følte sig selvskreven til 1. premie, men det gikk heldigvis snart over.

  — Og efter endt læretid? —
  — drog jeg ut i verden. Jeg reiste til Kristiania, hvor jeg var 1 år i det kjente Mallingske trykkeri. Derefter blev jeg så ung jeg var, 21 år, ansatt som faktor i «Arendals Avis», og var der til det store krakket kom som brutalt ruinerte byen, og også den forretning jeg var ansatt i. For å få var gasje måtte vi gå til Saksanlegg, og landets første håndverksrett blev satt. Det gikk hele 6 uker før dommen falt og den gikk i vår favør. Det blev mange penger og vi fikk også betalt for ventetiden.

  — Hvor reiste De så hen?
  — Jeg søkte mig fri for militærtjenesten og reiste til Amerika, hvor jeg kom til å opleve en masse. I Chikago fikk jeg plass i den bekjente norskamerikaniske avis «Skandinaven», hvis eier og utgiver var Nikolai Grevstad, den senere minister. Han var forresten hjemme på besøk i Norge nu i sommer. Hos ham var jeg i to år. Jeg var også med og tok imot Magnus Andersen, som hadde seilt over Atlanteren i sitt berømte Vikingskib. Han kom seilende i det med sine vikinger op lake Michigan. Det var en minneverdig dag.

  Men Chicago var intet blivende sted for mig. Jeg måtte videre inn i det underlige land. Derfor drog jeg vestover gjennem Minnesotta, Kansas, New Mexiko, Arizona og Kalifornia helt ned til Stillehavets kyster. I San Francisko var jeg i to år. Her var en norsk koloni på ca. 1000, deriblandt en mengde studenter. En Porsgrunnsfamilie vil jeg særlig nevne, kaptein Kristian Pedersen med hustru og barn. De var prektige mennesker. Hans datter Johanne blev gift med redaktør Hartwick, som var en av mine beste venner der. Også Johan Johannessen, sønn av baker Johannesen i Porsgrunn, var jeg endel samme med. Han hadde en fin stilling som kvartermester ombord i en stor steamer som gikk i fart på Panama.

  Fra San Franeisko reiste jeg så til Seattle og Tacoma. Sistnevnte sted var jeg i 7 år, et herlig sted å være. En tid var jeg sammen med en sønn av den kjente bokhandler Beyer i Bergen og en annen bergenser ved navn Nicolaisen lute i turskogen. Det var en umåtelig interessant tid, og om dette ophold, kunde det gjerne skrives en liten bok.

  En farlig by.
  Fra Tacoma reiste jeg til byen Portland i staten Oregon.

  — Var det ikke der De begynte å gi ut en avis?
  — Jo, sammen med en kunstmaler Jacobsen og frk Benedikte Scheflo, begge fra Trondheim, begynte jeg å utgi en liten arbeideravis, som var ytterst radikal. Men dette blad førte en kummerlig tilværelse og måtte snart bukke under. Jeg reiste fra Portland til Butte City i staten Montana. Staten skulde nettop da velge en av byene til hovedstad, og det var 5 byer som kappedes om den ære, bl. a. Butte City. Denne by lå 7000 fot over havet, og hele byen levet av grubedrift. Her traff jeg to metodistprester, som var kommet fra Salt Lake City i Mormonstaten Utah. Vi besluttet å utgi en skandinavisk avis sammen for å reklamere for byen som hovedstad. Den ene av prestene het Kristian Hekner og var sønn av gamle boktrykker Helmer i Porsgrunn. Vi hadde ingen abonnenter, men slengte avisene rundt i kafeene og butikkene. Der var mange annonser og som betalte godt. De rike grubeeiere stod bak, de kjøpte trykkeri til oss og dekket alle våre utgifter, så forsåvidt gikk alt godt — inntil valget kom. Butte tapte imidlertid og Helena blev valgt til hovedstad. Dermed var også interessen for avisen vår som blåst bort. Vi fortsatte imidlertid en stund, men så kom vi op i en fel historie som bevirket at hele bladforetagendet gikk i fløiten. Vi hadde nemlig inntatt en stor annonse fra en skredder der i byen. Denne annonse hadde han betalt forskudd for og det godt også, så vi var vel fornøid med den. Men dagen efter at avisen var kommet ut troppet det inn i redaksjonskontoret en deputasjon fra skreddernes fagforening og meddelte at nevnte skredder var streikebryter, blokert og forfulgt, så idersom vi ikke øieblikkelig tok annonsen hans ut igjen, vilde avisen også bli forfulgt og blokert — en trussel som ikke var til å ta feil av. Vi tok da skredderens annonse ut, men da kom skredderen i en forferdelig harnisk. Han kom inn på redaksjonskontoret, trekker op en diger cowboy-revolver, som han vifter med under nesen på oss alle tre, og svor på at hvis ikke hans annonse kom inn igjen, vilde han komme og skyte oss ned som bikjer. Mord og drap hendte så å si daglig i denne grubeby, som var full av spillebuler og skjøgehus, og da denne skredder var kjent som en usedvanlig brutal fyr, som endog var beskyldt for å ha drept en mann, blev vi forvisset om at vi kunde risikere livet — og det syntes vi var adskillig mere verdt enn skredderens annonse så godt betalt den var. Begge prestene drog samme dag i all hast tilbake til Salt Lake City, mens jeg låste døren til trykkeriet og redaksjonskontoret, fikk mig en gratisbillett til verdensutstillingen i Chikago, efterlatende avisen, trykkeriet, skredderen og fagforeningen og hele greia, og var glad til at jeg fikk karret mig heilskinnet bort fra denne alt annet enn fredelige by.

  I Chicago blev jeg gift med en gårdmannsdatter fra Torvik på Nordmøre, Mali Løkke, hvis bekjentskap jeg hadde stiftet i Tacoma. Efter et par års ophold i Chikago, hvor det fantes en mengde folk fra Porsgrunn og Skien, blev jeg av lægen, rådet til å reise til Norge på grunn av sykdom. Jeg kom hjem igjen efter 11 års ophold i Amerika.

  Et livlig venstrevalg i Porsgrunn.
  — Og så kom De på hjemlige trakter igjen?
  — Ja, efter en tid å ha vært bibliotekar i Oslo, reiste jeg til min fødeby Porsgrunn, hvor venstre dengang begynte å få vinn i seilene. Jeg tegnet så aksjekapital til venstreavisen «Porsgrunds Tidende», hvis bestyrer jeg blev. Forfatteren Hans Reynolds var redaktør. Ved et intenst samarbeid med avdøde kontorsjef Hans Berg, nuværende ligningssjef Mathias Knudsen, ingeniør Elling, direktør Dick, skibsreder Leif Gundersen og mange, mange flere, lykkedes det oss i 1909 for første gang i byens historie å få en venstre-valgseier. Jeg glemmer aldri den natt utenfor kommunellokalet, hvor tusener var samlet mens man innenfor tellet op stemmesedlene, og man ved 12-tidlen om natten kunde meddele, at venstre hadde seiret med 34 stemmers overvekt. Folk var elleville av glede. Der dannet sig snart et veldig tog, som marsjerte gjennem byens gater syngende ustanselig nasjonalsangen. Toget gikk rundt til alle de valgte og hyldet dem og med dette holdt man på til lyse morgen. Det påståes at Høires (Grundlovforeningens) formann satt i Humanitas (Borgerklubben) den natt og gråt, da han fikk høre utfallet. Muligens er dette overdrevet men sikkert er det iallfall at ingeniør Ægedius Elling flagget i samfulle tre døgn for å tilkjennegi sin glede over seiren.

  — Og efter denne strålende seier forlot De Porsgrunn?
  — Jeg var i «Porsgrunds Tidende» kun et år — Skotfoss var nemlig da begynt å skyte i været, og hadde 3000 innbyggere. Jeg kjøpte derfor bokhandler Melgaards trykkeri av konkursboet og flyttet materiellet til Skotfoss i 1902, hvor jeg begynte utgivelsen av «Skotfoss Avis» som jeg redigerte og utga i hele 18 år.

  1907 blev det store vendepunkt i mitt liv, da blev jeg omvendt til Gud. Ved den tid gikk det store vekkelser over Skotfoss ved emisær Birkeland, evangelist Modalslo, emisær Halvor Aarboe m. fl. Og heldigvis kom jeg med i en av disse vekkelser. Fra den tid var jeg helt med i det kristelige arbeid.

  — Hvad er det som De har gledet Dem mest over i Deres liv?
  — Da kan jeg frimodig svare at den dag Grefsen bedehus stod ferdig og korset på toppen lyste utover Grefsen, da følte jeg en understrøm av glede i min sjel. At jeg sammen med alle de kjære venner fikk være med å reise dette hus synes jeg er noe av det største og gledeligste som jeg har oplevet. Og det er jeg Gud slå inderlig takknemlig for.
  ———
  Såvidt redaktør Sørensen. På Grefsen har han nu bodd 14 år i sin vakre og koselige villa «Skottfoss», som er omgitt av den herligste hage. Hr. Sørensen har da også fått diplom som hagedyrker.

  Vi vil slutte denne artikkel med en uttalelse som pastor Fodnes i Vestre Aker kom med da Sørensen skulde starte sitt nuværende blad «Ullern, Avis»: «Jeg har kjent hr. Sørensen og hans virksomhet som redaktør siden han i 1921 startet lokalbladet «Vort Vel» på Grefsen og har alltid måttet beundre ham for hans store flid og energi og hans alltid våkne interesse for de viktige spørsmål som er oppe i tiden. Han er en sjelden samvittighetsfull mann, som kun vil fremme det som er til gagn for hjem og samfund. Kirken og den kristelige foreningsvirksomhet har særlig grunn til å være takknemlige mot redaktør Sørensen for hans inderlige kjærlighet til og opofrende arbeide fot Guds rikes sak. De som arbeider for å gagne menighetens interesser, har alltid i Sørensens avis hatt en god hjelper.»

  Og med dette ønsker vi redaktør Sørensen, denne ukuelige foregangsmann på lokalavisenes område, tillykke med dagen og de beiste ønsker for fremtiden.

  Grefsen pr. Oslo i september 1934.
  K. H. 
  Porsgrunn-mannen redaktør Emanuel Sørensen 70 år (Porsgrunns Dagblad 28. september 1934 - Side 5)
  Porsgrunn-mannen redaktør Emanuel Sørensen 70 år (Porsgrunns Dagblad 28. september 1934 - Side 5)
  Porsgrunn-mannen redaktør Emanuel Sørensen 70 år (Porsgrunns Dagblad 28. september 1934 - Side 6)
  Porsgrunn-mannen redaktør Emanuel Sørensen 70 år (Porsgrunns Dagblad 28. september 1934 - Side 6)
  Magasin / Avisoppslag 22 Sep 1944 
  Emanuel Sørensen (1864-1949) - 80 år (Porsgrunns Dagblad den 22. september 1944)
  Emanuel Sørensen (1864-1949) - 80 år (Porsgrunns Dagblad den 22. september 1944)
  Død 29 Mai 1949  Skotfoss, Telemark, Norway Find all individuals with events at this location 
  Emanuel Sørensen (1864-1949) - Dødsannonse i Morgenbladet den 31. mai 1949
  Emanuel Sørensen (1864-1949) - Dødsannonse i Morgenbladet den 31. mai 1949
  Redaktør Emanuel Sørensen, Grefsen, er død, 84 ar gammel.
  Han var født i Porsgrunn hvor han gjennomgikk Borgerskolen og ble utlært som typograf hos brødrene Dyring. Senere fortsatte han sin utdannelse ved Det Mallingske Boktrykkeri, Oslo. 19 år gammel ble han ansatt som bestyrer av Arendals Avis' trykkeri. Senere reiste han til USA, hvor han var i 11 år og hvor han startet og var redaktør av flere norsk-amerikanske aviser. Da han i 1899 kom til bake til Norge, var han med på a opprette Porsgrunds Tidende. Året etter flyttet han til Skotfoss, hvor han startet Skotfoss Avis, som han redigerte i 18 år.

  I 1920 bosatte han seg på Grefsen, hvor han gikk i gang med landets første vel-avis, Vort Vel, som han drev til 1931. 69 år gammel startet han sitt siste blad, Ullern Avis, som han solgte i 1943. Han deltok meget i det religiøse liv, og var en av de drivende krefter i reisningen av det vakre Grefsen bedehus. Han nedla et verdifullt arbeid for å hjelpe nødlidende barn i Europa etter forrige verdenskrig. I 1939 fikk han Kongens fortjenstmedalje. Redaktør Sørensen var en meget avholdt mann.
  Gravlagt 3 Jun 1949  Grefsen, Oslo, Norway Find all individuals with events at this location 
  Søsken 5 søsken 
  Person ID I138  Servan Homme
  Sist endret 2 Mai 2020 

  DNA tester  2 DNA tester er linket til Emanuel Sørensen 

  Far Aner Martin August Sørensen,   f. 23 Apr 1829, Brevik, Norway Find all individuals with events at this location,   d. Ca. 1870  (Alder 40 år) 
  Mor Aner Ingeborg Andrea Nilsen,   f. 22 Jan 1829, Porsgrunn, Telemark, Norway Find all individuals with events at this location,   d. 21 Aug 1865, Porsgrunn, Telemark, Norway Find all individuals with events at this location  (Alder 36 år) 
  Gift 16 Okt 1853  Porsgrunn, Telemark, Norway Find all individuals with events at this location  [2
  Sørensen, Martin August og Ingeborg Andrea Nilsen - Ekteskap (Porsgrunn, Telemark Ministerialbok 1853)
  Sørensen, Martin August og Ingeborg Andrea Nilsen - Ekteskap (Porsgrunn, Telemark Ministerialbok 1853)
  Famile ID F37  Gruppeskjema  |  Familiediagram

  Familie Mali Olava Johansdatter Løkke,   f. 23 Apr 1870, Torvikbukt, Møre og Romsdal, Norway Find all individuals with events at this location,   d. 5 Feb 1950  (Alder 79 år) 
  Gift 27 Jan 1894  Chicago, USA Find all individuals with events at this location 
  Gullbryllup 27 Jan 1944  Bærum, Akershus, Norway Find all individuals with events at this location 
  Emanuel Sørensen (1864-1949) og Mali Olava Johansdatter Løkke (1870-1950) - Gullbryllup (Porsgrunns Dagblad den 26. januar 1944)
  Emanuel Sørensen (1864-1949) og Mali Olava Johansdatter Løkke (1870-1950) - Gullbryllup (Porsgrunns Dagblad den 26. januar 1944)
  Gullbryllup
  Redaktør E. Sørensen og frue


  Torsdag 27. januar feirer redaktør Sørensen og frue gullbryllup i sin villa, Tonsenvegen 44, Grefsen.

  Fruen, Mali, er datter av gårdbruker Johan Løkke fra Torvikbukt på Nord-møre. Hun nedstammer direkte fra en kjent Haugiauerslekt, Grendals, som i sin tid virket sammen med Hauge og var blant dennes beste venner. Fru Sørensen har siden hun ble voksen vært religiøst interessert og deltatt meget i alt misjonsarbeid. Men hennes plass er framom alt i heimen, der hun helt ofrer seg for mannen og barna. Hun fyller 74 år i april fk. og er etter omstendighetene både legemlig og åndelig frisk.

  Redaktør Emanuel Sørensen er født i Porsgrunn og er sønn av skipsfører Martin August Sørensen. Han, fikk sin skoleutdannelse på borgerskolen (no middelskole) og ble utlært som typograf hos brødrene Dyring. Så reiste han til Amerika og oppholdt seg der i 11 år, der han bl. a. utga 2 aviser, den ene i Portland Oregon og den annen i Butte City, Montana. Kommen heim til Norge igjen bosatte han seg på Skotfoss, og i 18 år redigerte og utga han Skotfoss Avis. I året 1907 gikk der en stor vekkelse over Skotfoss, og redaktør Sørensen ble omvendt til Gud, og kom straks med i det kristelige arbeid innen indremisjonen, ytremisjonen og søndagsskolen. —I 1920 flyttet han til Grefsen og begynte der med Norges første vel-avis «Vort Vel, som han solgte til redaktør Karl Haugholt. Så startet han, 69 år gammel, «Ullern Avis». Den drev han til 1. oktober i fjor, da han solgte den til redaktør Lien.

  På Grefsen har Sørensens kristelige arbeid særlig vært knyttet til Indremisjonen, Santalmisjonen og Kinamisjonen. Han har sammen med sine venner vært med å bygge Grefsen bedehus. Og selv regner han det som den lykkeligste dag i sitt liv da bedehuset var reist og korset på spiret lyste over den vakre villaby, Emanuel Sørensen som om 9 måneder blir 80 år, er både legemlig og åndelig frisk. Like til for 4 måneder siden var han alene redaktør, ekspeditør, regnskapsfører, akvisitør og inkassator for sitt blad, Ullern Avis.

  I ekteskapet er der 10 barn, som alle lever, og 12 barnebarn.
  Barn 
  +  1. Kvinne Astrid Margrethe Sørensen,   f. 21 Des 1894, Chicago, USA Find all individuals with events at this location,   d. 9 Des 1985, Oslo, Norway Find all individuals with events at this location  (Alder 90 år)
     2. Kvinne Myrtle Josefa Sørensen,   f. 22 Aug 1896, Chicago,USA Find all individuals with events at this location,   d. 24 Jun 1955, Oslo, Norway Find all individuals with events at this location  (Alder 58 år)
  +  3. Mann Johan Kristoffer Løkke-Sørensen,   f. 4 Nov 1898, Kristiania, Norway Find all individuals with events at this location,   d. 8 Sep 1982  (Alder 83 år)
     4. Kvinne Nora Marie Sørensen,   f. 30 Mai 1901, Porsgrunn, Telemark, Norway Find all individuals with events at this location,   d. 9 Jul 1982, Grefsen, Oslo, Norway Find all individuals with events at this location  (Alder 81 år)
  +  5. Kvinne Ingeborg Andrea Sørensen,   f. 22 Jan 1904, Solum, Telemark, Norway Find all individuals with events at this location,   d. 19 Jan 1967  (Alder 62 år)
  +  6. Kvinne Margaret Sørensen,   f. 24 Jan 1906, Solum, Telemark, Norway Find all individuals with events at this location,   d. 26 Feb 1993  (Alder 87 år)
     7. Kvinne Gudrun Sørensen,   f. 1 Jul 1908, Solum, Telemark, Norway Find all individuals with events at this location
  +  8. Kvinne Ruth Sørensen,   f. 8 Apr 1910, Solum, Telemark, Norway Find all individuals with events at this location,   d. 15 Aug 1962, Oslo, Norway Find all individuals with events at this location  (Alder 52 år)
  Sist endret 6 Okt 2019 
  Famile ID F311  Gruppeskjema  |  Familiediagram

 • Hendelseskart
  Link til Google MapsFødt - 29 Sep 1864 - Porsgrunn, Telemark, Norway Link til Google Earth
  Link til Google MapsDøpt - 27 Aug 1865 - Porsgrunn, Telemark, Norway Link til Google Earth
  Link til Google MapsFolketelling - http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/person/pf01038128003000 Familiestilling: Pleiebørn tilhørende Konens Broder Marthin Sørensen Bosted: Klyvegaden 35 - 31 Des 1865 - Porsgrunn, Telemark, Norway Link til Google Earth
  Link til Google MapsFolketelling - http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/person/pf01052162001651 Familiestilling: Pleiesøn, Understøttede af Fattig cassen Bosted: Storgade 165 - 1875 - Porsgrunn, Telemark, Norway Link til Google Earth
  Link til Google MapsFolketelling - http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/person/pf01053281004022 Yrke: Faktor Arbeidsgiver: Gjeruldsens Bogtrykkeri Bosted: Peder Thomassen og Strandgaden 202e - 1885 - Arendal, Norway Link til Google Earth
  Link til Google MapsGift - 27 Jan 1894 - Chicago, USA Link til Google Earth
  Link til Google MapsBarn - Astrid Margrethe Sørensen - 21 Des 1894 - Chicago, USA Link til Google Earth
  Link til Google MapsBarn - Myrtle Josefa Sørensen - 22 Aug 1896 - Chicago,USA Link til Google Earth
  Link til Google MapsBarn - Johan Kristoffer Løkke-Sørensen - 4 Nov 1898 - Kristiania, Norway Link til Google Earth
  Link til Google MapsFolketelling - http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/person/pf01037158000988 Yrke: Trykkeribestyrer - 1900 - Porsgrunn, Telemark, Norway Link til Google Earth
  Link til Google MapsBarn - Nora Marie Sørensen - 30 Mai 1901 - Porsgrunn, Telemark, Norway Link til Google Earth
  Link til Google MapsGullbryllup - 27 Jan 1944 - Bærum, Akershus, Norway Link til Google Earth
  Link til Google MapsDød - 29 Mai 1949 - Skotfoss, Telemark, Norway Link til Google Earth
   = Link til Google Earth 

 • Bilder
  Emanuel Sørensen (1864-1949)
  Emanuel Sørensen (1864-1949)

 • Kilder 
  1. [S94] Telemark fylke, Porsgrunn, Ministerialbok nr. 7 (1858-1877), Fødte og døpte 1865, side 60., http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20051006020679.jpg.

  2. [S86] Telemark fylke, Porsgrunn, Ministerialbok nr. 6 (1841-1857), Ekteviede 1853, side 304., http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20051006020328.jpg.