Slektstavle til
familien Servan Homme

Databasestatistikk


 Beskrivelse   Størrelser 
Antall personer 13,343  
Antall menn 6,946 (52.06%)  
Antall kvinner 6,385 (47.85%)  
Antall ukjent kjønn 12 (0.09%)  
Antall nålevende 2,574  
Antall familier 4,417  
Antall unike etternavn 2,446  
Antall Bilder 530  
Antall Dokumenter 4,757  
Antall Gravsteiner 76  
Antall Historier 23  
Antall Opptak 1  
Antall Videoer 0  
Antall kilder 4,688  
Gjennomsnittlig levetid1 62 år, 143 dager  
Tidligste fødselsdato (Bjørn Lidvarsen Hedenstad ca. 1400  

 Lengstlevende1   Alder 
Sonja Lehmann 105 år 149 dager  
Halvard Johannes Foss 103 år 341 dager  
Magda Kaarsberg Hansen 103 år 95 dager  
Syvert Massen Spikkeland 103 år  
Tarald Vermundsen Kvanvik 103 år  
Borghild Tangen 102 år 102 dager  
Eigil Lehmann 102 år 58 dager  
Hans Kleppen 101 år 270 dager  
Jorun Monsdatter Lende 101 år  
Dortea Joensdatter 101 år  


1 Aldersrelaterte beregninger er basert på personer registrert med fødselsdato og dato for død. Grunnet felter med ukomplette datoer (f.eks, dødsdato skrevet som "1945" eller "Før 1860"), kan disse beregningene ikke være 100% nøyaktige.