Slektstavle til
familien Servan Homme

Databasestatistikk


 Beskrivelse   Størrelser 
Antall personer 14,844  
Antall menn 7,740 (52.14%)  
Antall kvinner 7,095 (47.8%)  
Antall ukjent kjønn 9 (0.06%)  
Antall nålevende 3,234  
Antall familier 5,011  
Antall unike etternavn 2,733  
Antall Bilder 611  
Antall Dokumenter 5,393  
Antall Gravsteiner 84  
Antall Historier 23  
Antall Opptak 1  
Antall Videoer 0  
Antall kilder 4,883  
Gjennomsnittlig levetid1 63 år, 46 dager  
Tidligste fødselsdato (Bjørn Lidvarsen Hedenstad ca. 1400  

 Lengstlevende1   Alder 
Sonja Lehmann 105 år 149 dager  
Ruth Marion Swanson 104 år 138 dager  
Aslaug Margrethe Natvig 104 år 80 dager  
Halvard Johannes Foss 103 år 341 dager  
Magda Kaarsberg Hansen 103 år 95 dager  
Syvert Massen Spikkeland 103 år  
Tarald Vermundsen Kvanvik 103 år  
Borghild Tangen 102 år 102 dager  
Eigil Lehmann 102 år 58 dager  
Hans Kleppen 101 år 270 dager  


1 Aldersrelaterte beregninger er basert på personer registrert med fødselsdato og dato for død. Grunnet felter med ukomplette datoer (f.eks, dødsdato skrevet som "1945" eller "Før 1860"), kan disse beregningene ikke være 100% nøyaktige.