Slektstavle til
familien Servan Homme

Harald Hope

Harald Hope

Mann 1913 - 1982  (68 år)    Har ingen aner men 2 etterkommere i Familietreet.

 Set As Default Person    

Personlig informasjon    |    Alle    |    PDF

 • Navn Harald Hope 
  Født 30 Jun 1913  Lindås, Hordaland, Norway Find all individuals with events at this location 
  • Sønn av Johannes Olsen Hope (1882-1916) og Randine Hosteland (1882-1940)
  Kjønn Mann 
  Død 15 Jan 1982  Stord, Hordaland, Norway Find all individuals with events at this location 
  Harald Hope (1913-1982) - Dødsannonse i Dalane Tidende den 20. januar 1982
  Harald Hope (1913-1982) - Dødsannonse i Dalane Tidende den 20. januar 1982
  Min kjære mann, vår gode snille far,
  svigerfar og bestefar
  Sokneprest
  Harald Hope

  sovna inne i dag, 68 år gamal
  Stord, 15. jan. 1982
  Hanna
  f. Bjånes
  Randi - Christopher
  Jurunn
  Andrew, Anna Kirsten, Martin
  (barnebarn)
  Gravferd frå Moster kyrkje laurdag 23. jan. kl. 12.
  Alle som vil fylgja til grava er hjartelig velkomne.
  Avlidne ynskte ikkje blomar, men ei gove til Det Norske Misjonsselskap.
  Minneord / Nekrolog 20 Jan 1982 
  Harald Hope (1913-1982) - Minneord i Haugesunds Avis den 20. januar 1982
  Harald Hope (1913-1982) - Minneord i Haugesunds Avis den 20. januar 1982
  Sokneprest Harald Hope død
  Eit minne kjem til meg ved meldinga om sokneprest Harald Hopes død.
  Det er ein vindkald og grå sommardag på Island. Dåverande president Kristian Eldjarn viser rundt på president-residensen Bessastadir. - Lat oss stiga inn i kyrkja. Her er solid norsk eikedør, hogt og laga av «Staurapresten» som me islendingar kallar dykkar gode føregangsmann, Harald Hope, var den islandske presidenten sine ord.

  Ei vakker, tung eikedør er eit av dei mange synlege verka som står att etter den ruvande personlegdomen Harald Hope. Som bondeson frå Lindås og fiskar, skogsføregangsmann på Island og i Noreg, kjende han slitet på kroppen. Sjolv fekk han også slita seg fram til utdanning, og han lærte for all si tid å akta og æra alt ærleg arbeid.

  Så uvanleg gåverik var denne mannen at han alt frå gutedagane saug kunnskap ut or kvart eit bokverk han kom over. Alt frå islandske ættesagaer til framande språk, kultursoge og vitskap. Ein glupande intellektuell appetitt som aldri spakna, gjorde han til ein av dei mest lærde menn eg nokon gong har møtt.

  Venesæl og open, ofte med eit barns undrande sinnelag, gjekk han i kring i verda, med ein kjærleik til menneske, jorda og alt som odlar menneska så sterk at han ofra all si manndomskraft. Norskdom og soge, kristenliv og glede over alt som gror i menneske og natur, var for Hope sider av same sak.

  Også som prest var han ein personlegdom. Alltid stø i si levande tru, audmjuk, men fast og trygg som prest i omskiftelege tider.
  For saker og prosjekt stridde han med all si kraft og med stor idealisme. Det kunne vera kyrkjereising på Island, kristen folkehøgskule på Island, skogplanting, restaurering av kyrkje på ei av vesterhavsøyane eller minnesteinar for kristningsverket på Moster. Harald Hope fekk samla inn fleire millionar kroner til gode formål — og han laut jamnast slita åleine.
  Så er han også heidra, mellom anna med høge ordenar på Island og i Noreg.

  I seinare tid stridde han med ein alvorleg sjukdom. Etter avskild i nåde frå sokneprestembetet i Finnås skulle han og kona Nanna byggja opp ein heim i Sagvåg.

  Hans otium vart kort, men hans liv vart rikt i ei teneste der han sette mange gode merke etter seg.

  Harald Hope vart 68 år gamal. Han var fødd i Lindås i Nordhordland 30. juni 1913 og dreiv med gardsarbeid og fiske før han tok examen artium i 1936 og Misjonsskolen i Stavanger i 1940. Etter at vegen til Kina som misjonær vart stengt etter verdskrigen vart han cand.theol. frå Menighetsfakultetet i 1949, etter nokre år Som vikarprest både i Bjørgvin og Stavanger bispedøme (ei kort tid i Skåre menighet i Haugesund), var han frå 1952 til 1972 prest i Ytre Arna. I 1972 kom han til Finnås som sokneprest til hausten i fjor, då han fekk avskil av helsegrunnar.

  Han er heidra med St. Olavsmedalje og han er kommandør av den islandske falkeorden. Han var dessutan heiderlagsmann i det islandske skogsselskapet. Frå islandsk han har omsett frå Homilieboki og han har gjeve ut Hallgrimur Peturssons pasjonssalmar på norsk.

  Sokneprest Harald Hope let etter seg kone, Hanna, og to vaksne
  Gravlagt 23 Jan 1982  Moster kirke, Bømlo, Rogaland, Norway Find all individuals with events at this location 
  Harald Hope (1913-1982) - Gravferd (Bergens Arbeiderblad den 25. januar 1982).jpg
  Harald Hope (1913-1982) - Gravferd (Bergens Arbeiderblad den 25. januar 1982).jpg
  Ei bygd i sorg tok avskil med Harald Hope
  Moster kyrkje var fullsett til siste plass ved syrgjehogtida laurdag, då sokneprest Harald Hope vart gravlagd på kyrkjegarden ved den gamle historiske Mosterkyrkja. Frå alle soknene i det store prestegjeld, der sokneprest Hope har virka i dei siste 10 år, var folk komne for å ta avskil med sin avhaldne prest.

  — Frå to statsoverhovud, H.M. kong Olav og Islands president Vigdis Finnbogadottir var det komne kondolanse telegram, og likeeins var det kondolansetelegram og blomehelsingar fra Island biskop Halgrims kyrkja i Reykjavik og mange fleire. Prost Arvid Ekberg bar fram helsing frå biskop With, som ikkje kunne vera til stades grunna bispevisitas i Arna.

  Etter avdøde sitt eige ynskje var det ikkje lagt blomar på båra, men kyrkja var vakkert pynta med blomar og lys. I koren sat 10 prestar i ornat, og dei to songkora som Hope hadde fått i stand og var dirigent for, hadde plass på galleriet.

  Til innleiding song dotter til sokneprest Hope, Jorunn Hope. «Anders Herre du skal råde for de skatte du meg gav.» Gripande vakkert var det — og prost Ekberg tok opp same «tråden» i talen sin. Det var Herrens ord som skulle lyda ved dette høve, og det personlege skulle setjast til side. Slik hadde Harad Hope ynskt at det skulle vera, sa prost Ekberg, som tala ut frå Hebre-arbrevet 13: «Jesus Kristus er i dag og i går den same».

  — Etter to korsongar av det samansette koret vart båra fylgt til den gamle kyrkjegarden av det store fylgje. Ved foten av minnesteinane over sagakongane og bisp Grimkjell, fekk sokneprest Hope si grav.

  Ved ei minnestund etterpå vart det sagt mange takkens ord til æra for sokneprest Hope sitt minne, og bore fram varme helsingar til kona, Hanna Hope og huslyden.

  — Ordførar Haldorsen takka på vegne av Bømlo kommune for det storverk som Harald Hope hadde stått i brodden for. Hope lyfta kommunen vår fram i lyset på ein god måte og vi vil alle kjenna takk i hjarta. Skulesjef Bredesen sa fram eit vakkert dikt til æra for Hope sitt minne. Det skildra Hope sitt mangslungne arbeid for bygdene, for landet og for frendefolket i vest.

  Det var og helsing frå Det Norske Misjonselskap, ved hovedstyrets formann, Salomonsen. Sokneprest Hope ville at ein i staden for blomar gav ei minnegåve til misjonen og omlag 12.000 kroner kom det inn, som formannen takka for.

  Det var elles mange som bar fram si helsing ved dette høve. Frå bygd i sorg over tapet av ein gild prest, men også i djup takk-samd for det han hadde vore for den einskilde og for bygdene i Finnås. Frå Arna og Gjerstad soknene, der Hope hadde vore prest i 20 år vart det også bore fram helsingar med takk for trugen tenesta.
  Person ID I16960  Servan Homme
  Sist endret 10 Jun 2021 

  Familie Aner Hanna Sofia Bjaanes,   f. 25 Mai 1917, Ålgård, Sokndal, Rogaland, Norway Find all individuals with events at this location,   d. 17 Nov 2009, Stord, Hordaland, Norway Find all individuals with events at this location  (Alder 92 år) 
  Gift 5 Jun 1943  Sokndal, Rogaland, Norway Find all individuals with events at this location 
  Barn 
  Gift: 1x  1. Kvinne Nålevende
  Gift: 1x  2. Kvinne Nålevende
  Sist endret 10 Jun 2021 
  Famile ID F5863  Gruppeskjema  |  Familiediagram