Slektstavle til
familien Servan Homme

Hagbard Helmich Ambrosius Foss

Hagbard Helmich Ambrosius Foss

Mann 1869 - 1947  (78 år)    Har 148 aner og 83 etterkommere i Familietreet.

 Set As Default Person    

Personlig informasjon    |    Media    |    Kilder    |    Hendelseskart    |    Alle    |    PDF

 • Navn Hagbard Helmich Ambrosius Foss  [1
  Født 11 Apr 1869  Vestfossen, Buskerud, Norway Find all individuals with events at this location  [2
  Foss, Hagbard Helmick Ambrosius - Fødsel-Dåp (Eiker, Buskerud Ministerialbok 1869)
  Foss, Hagbard Helmick Ambrosius - Fødsel-Dåp (Eiker, Buskerud Ministerialbok 1869)
  Døpt 30 Mai 1869  Haug kirke, Eiker, Buskerud, Norway Find all individuals with events at this location  [2
  Kjønn Mann 
  Fotoalbum Fotoalbum 1 
  Hagbard Foss (1869-1947) og Johanne Johannesen (1872-1932) - Album 1
  Hagbard Foss (1869-1947) og Johanne Johannesen (1872-1932) - Album 1 (76)
  Albumet stammer fra ekteparet Foss-Johannesen og inneholder bilder av begge slekter. Bildene er scannet inn hos Helga E. Servan på Kopervik i 2015. Navn på bildene er hentet fra beskrivelser i albumet og delvis supplert etter egen kunnskap. Flere av bildene var uten navn og betegnes derfor som ukjent, inntil noen skal kunne klare å identifisere dem.
  Fotoalbum Fotoalbum 2 
  Hagbard Foss (1869-1947) og Johanne Johannesen (1872-1932) - Album 2
  Hagbard Foss (1869-1947) og Johanne Johannesen (1872-1932) - Album 2 (66)
  Albumet stammer fra ekteparet Foss-Johannesen og inneholder bilder av begge slekter. Bildene er scannet inn hos Helga E. Servan på Kopervik i 2015. Navn på bildene er hentet fra beskrivelser i albumet og delvis supplert etter egen kunnskap. Flere av bildene var uten navn og betegnes derfor som ukjent, inntil noen skal kunne klare å identifisere dem.
  Fotoalbum Negativer etter Ingeborg Servan 
  Negativer etter Ingeborg Servan, født Foss (1901-1991)
  Negativer etter Ingeborg Servan, født Foss (1901-1991) (194)
  Blant bilder og brev etterlatt av Ingeborg Servan fantes flere hundre negativer. Etter mange års lagring på diverse loft var disse ikke lenger i en optimal tilstand. Videre var flere av bildene av fokus, duplikater eller av ukjente mennesker. Jeg har her foretatt et utvalg av det jeg anser som de mest relevante bildene.
  Folketelling 1875  Sokndal prestegjeld, Rogaland, Norway Find all individuals with events at this location 
  http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/person/pf01052239002450 
  Konfirmasjon 7 Okt 1883  Sokndal prestegjeld, Rogaland, Norway Find all individuals with events at this location  [3
  Foss, Hagbard Helmick Ambrosius - Konfirmasjon (Sogndal, Rogaland Ministerialbok 1883)
  Foss, Hagbard Helmick Ambrosius - Konfirmasjon (Sogndal, Rogaland Ministerialbok 1883)
  Folketelling 1900  Kristiania, Norway Find all individuals with events at this location 
  http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/person/pf01037045145887

  Yrke: Ekstraskriver i Revisionsdeptet 
  Folketelling 1910  Vestre Aker, Oslo, Norway Find all individuals with events at this location 
  http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/person/pf01036372008894

  Yrke: Sekretær i revisionsdeptet. 
  Selvbiografiske opplysninger 1914 
  Studenterne fra 1889 - biografiske meddelelser samlet til 25-aars-jubilæet 1914 - Side 80-81
  Studenterne fra 1889 - biografiske meddelelser samlet til 25-aars-jubilæet 1914 - Side 80-81
  Foss, Hagbard Helmich Ambrosius.
  Født i Vestfossen, Ø. Eker, 11. april 1869 av forældre lærer Erik Hansen Foss (f. Øvre Eker 1842) og Anette Gulbrandsen (f. paa Kongsberg 1848).
  Tilhører paa farsiden en bondeslegt fra Eker.

  Kom i 1871 vestover til Sogndal i Dalene, hvor far bestyrte den saakaldte høiere almuskole. 1884-85 paa middelskolen i Egersund. 1886-89 paa gymnasiet i Stavanger. Andeneksamen vaaren 1890, huslærer i Aure, Nordmør, 1890-91. Kunde ikke fortsætte paa grund av rekrutskole i 1892. 1892-94 privatlærer paa Eker. Januar 1895 ansat paa norsk telegrambureau (N.T.-B), hvor endnu medarbeider. Læste 1896-98 jus ved siden av. Juridisk embedseksamen høsten 1898. Ekstraskriver i Revisionsdepartementet 1899. Førstesekretær 1910.

  Blev i 1899 gift med Johanne Johannesen, Stavanger, f. 4. decbr. 1872, datter av skibskaptein John Johannessen og hustru Ingeborg Reime. Barn: Erling, f. 1899, Ingeborg, f. 1901, Bergliot, f. 1903,
  Sigrun, f. 1906, John, f. 1909, Magnhild, f. 1910, Arvid, f. 1912.
  Iøvrig intet mer at skryte av.
  Selvbiografiske opplysninger 1939  [4
  Studentene fra 1889 - trykt som manuskript ved 50-årsjubileet (1939) - Side 29-30
  Studentene fra 1889 - trykt som manuskript ved 50-årsjubileet (1939) - Side 29-30
  Foss,Hagbard Helmich Ambrosius
  byråchef, Hvalstad st., Asker.
  I 1917 blev jeg konst. som byråchef i Revisjonsdepartementet og blev ved dettes overgang til Statsrevisjonen fra 1. juli 1918 ansatt som byråchef for 5te kontor i denne institusjon. I 1919 søkte jeg og fikk stillingen som overkontrollør (senere inspektør) og regnskapsfører for tobakkbeskatningen m. v. og innehadde denne stilling til 1. september 1935, da jeg fratrådte efter ansøkning og gikk over til pensjon.

  Siden 1914 har jeg deltatt en del i kooperasjonen. I nogen år var jeg medlem av styret for Norges kooperative landsforening, som formann i sammes revisjonsutvalg og siden oprettelsen av forsikringsselskapene Samvirke, brann- og livsforsikringsselskapet Samvirke og inntil nu ordfører i disses representantskaper. Efter at jeg i 1935 gikk over på pensjon har jeg beskjeftiget mig med litt av hvert, bl. a. en del genealogiske undersøkelser angående min slekt —agnatisk og kognatisk — på Øvre Eiker, Kongsberg og Ringerike.

  Siden 1914 har jeg mistet to barn i spanskesyken i 1918 og min hustru Johanne den 16. november 1932. Min eldste sønn Erling døde 20. juli 1918, straks efter at han var blitt student, og næst-eldste datter Bergliot døde 1. juledag s. å. Av mine øvrige barn blev eldste datter Ingeborg 30. juni 1923 gift med forretningsdrivende Sverre Servan, som døde 23. juni 1938 i Asker, hvor min datter fortsetter virksomheten. Hun har 3 barn i alderen 13 til 7 år: Sverre, Erling og Arne. Min tredje datter Sigrun, som tok artium på latinlinjen i 1924, blev 30. oktober 1928 gift med nuværende sogneprest til Hvaler Jens Holst Bie Bjønnes-jacobsen. De har 3 barn i alderen 9-1 år: Erik Mikael, Jens og Johanne. Min sønn John er f. t. til hjelp hos min datter Ingeborg Servan, og yngste datter Magnhild styrer huset for mig. Yngste sønn Arvid tok embedseksamen i 1936 og er nu hjelpeprest hos sognepresten i Åsnes i Solør. Av reiser har jeg hatt mange innenlands — i stillings medfør — fra Kirkenes til Halden, men kun en egentlig utenlandsreise sommeren 1915 til Svenska kooperativa förbundets kongress i Stockholm som representant for Norges kooperative landsforening.
  Selvbiografi 17 Okt 1944  Asker, Akershus, Norway Find all individuals with events at this location 
  Hagb. H. A. Foss’ erindringer

  Til mine barn.
  Når jeg her nedskriver en del erindringer skjer det ikke for å fremheve hvilken merkelig person jeg har vært, men alene fordi jeg ønsker å dele dem med dere, om det kan bidra til å forstå far bedre og av og til sende meg en vennlig tanke.
  Asker 17/10- 1944
  Far.

  Soggendal (Sogndal i Dalene) – Ankomsten.
  En junidag 1871 stevnet d/s «Dalene» vestover med en for vår familie dyrebar last om bord. Skipet var ikke stort – neppe 100 reg. tons – og derfor lite for passasjerfrakt langs Norges vestkyst. Men det hørte hjemme i Sogndal i Dalene og hadde beredvillig gått oppom Drammen – på reise fra Kristiania og vestover – for å ta om bord flytningen til førstelæreren ved den nyopprettede høyere almueskolen i ladestedet Sogndal, det sydligste bymessige strøket i Stavanger amt (nå Rogaland fylke). Den lille familien som var med, var far – førstelæreren Erik Hansen Foss – og mor – Annette Kathinka Gulovna Helene, f. Gulbrandsen – samt meg selv 2 ½ år og min søster Bergliot Petra ¼ år. Vi var nødt til å ta dampskipsleilighet fra Haugsund i Eiker, og til Drammen kunne vi benytte Randsfjordbanen, men jernbanen (Oslofjorden) Kristiania-Drammen ble først åpnet i 1872. Flytningen ble så vidt jeg vet ferjet fra Vestfossen til Drammen. Det var noe besværlig å reise i de tider.
  Så stevnet vi altså vestover. Et glimt av erindring har jeg ennu, for jeg syntes det, da jeg var ca. to år gammel. Da sa jeg til mor: «Jeg husker da vi kom til Sogndal». «For noe tøv», sa mor, «du var bare to år gammel». «Jo», sa jeg, «jeg husker vi satt fram på dampbåten på noen sekker. Jeg satt ved siden av deg og du hadde Bergliot på fanget». «Nei, husker du det», sa mor, «det er ganske riktig. Jeg tålte ikke den kvalme luften i lugaren og måtte opp i frisk luft og så la de på dekket tilbreddet en del sekker som vi kunne sitte på». Det var altså ikke kurvstoler om bord, heller ikke fluktstoler. Nokså primitivt. Men frem kom vi. Det må ha vært en nedslående følelse for mor å se den golde kyst båten passerte, da den nærmet seg Sogndal. Jeg kan tenke meg at hun så på kysten med samme følelsen som Christian Sparre lar sjømannen i «Den hollandske Koff» gi uttrykk for når han beskriver den delen av kysten, som velkommer oss her: «Videre og atter videre forbi grå ufyselige klipper, som mellom Egersund og Flekkefjord setter foten rett i havet, golde og fargeløse uten avbrytelse unntatt hvor den skinner frem den stor hvite flekken malt på selve fjellveggen til veiledning for sjøfarende og med det underlige navnet «Hådyret». Man hadde fortalt han at innenfor disse uhyggelige steinmasser lå gjemt et vakkert og fruktbart landskap med gårder og aker og eng. Men selv hadde han aldri sett det.»
  Ja, slik må vel folk ennu tenke om denne kyst når de leilighetsvis passerer forbi. Men for mor, som kom fra Fiskumvannets smilende trakter måtte det sikkert ha sett trøstesløst ut. Om bord var det dog Sogndøler, som sikkert har priset sitt hjemsted i forsiktige ord som den skikk nu engang er, og har avbøtet en del av virkningen disse øde fjell må ha øvet på henne.

  Så bøyet endelig «Dalene» inn gjennom et smalt sund, Vammelsundet, som i stormvær ligger skumhvitt tvers over, og ladestedets ytterste bygninger kom til syne. Så vidt jeg har forstått gikk «Dalene» inntil et av de ytterste sjøhusene og losset her. Ennu var det ikke noen større oppmunding i landskapet, men så kom reisen oppover til skolebygningen gjennom Kjenntmannsdalen forbi Nesløene og så bredte den smilende dal seg mer og mer for øyet. Fra Nesløene så de skolebygningen i hvis annen etasje de skulle bo i værelser vendt mot syd, og da tror jeg nok mor syntes det var en veldig overgang til noe bedre.

  Sogndølene tok vennlig imot oss. Det var jo et ungt ektepar som kom, far 29 år og mor 23. Da jeg for 10 år siden – i begynnelsen av 1930-årene eller kanskje i begynnelsen av 1920-årene var i Sogndal på inspeksjonsreise, traff jeg Sina Stuhaug -den gang over 70 år- som sa til meg, at de aldri hadde sett et så vakkert ungt par tidligere i S. Ja, det får stå for hennes regning. Men det må vel i det minste bety, at de var begeistret for dem i all beskjedenhet.

  Barndomshjemmet.
  Her i skolehuset på «Piltingen», nærmere bestemt Nedre Skarnes vokste barneflokken opp. Når vi stod opp om morgenen så vi mot s.v. Todhammertindene en spissere og en avrundet med Kadåsen i bakgrunnen, mot syd til v. lå dalsstrekningen om Nesløene, mot s. lå Kielland, slektsgården for Stavangerfamilien K., rett sør derfor den bredeste rolige delen av Sogndalslågen,
  ....Fortsetter, se vedlagt pdf 
  Hagbard H. A. Foss (1869-1947) - Erindringer (Oktober 1944, Asker)
  Hagbard H. A. Foss (1869-1947) - Erindringer (Oktober 1944, Asker)
  Hagbard H. A. Foss (1869-1947) - Erindringer (Korrektur fra 18. september 2020)
  Hagbard H. A. Foss (1869-1947) - Erindringer (Korrektur fra 18. september 2020)
  Død 14 Des 1947  Råde, Asker, Akershus, Norway Find all individuals with events at this location 
  Hagbard H. A. Foss (1869-1947) - Dødsannonse i Fredriksstad Blad
  Hagbard H. A. Foss (1869-1947) - Dødsannonse i Fredriksstad Blad
  Vår inderlig kjære far, svigerfar,
  bestefar og bror
  Fhv. byråsjef
  Hagbard H. A. Foss

  gikk hjem til Gud idag.
  Råde 14/12 1947.
  Ingeborg Servan.
  Sigrun og Jens Bjønness-Jacobsen.
  John Foss. Magnhild Foss.
  Elisabeth og Arvid Foss.
  Barnebarn. Søsken.

  Begravelsen foregår fra kapellet på Vestre gravlund torsdag 18. ds. Kl. 13.45.
  Minneord / Nekrolog 18 Des 1947 
  Hagbard Foss (1869-1947) - Nekrolog av Erik Eriksen
  Hagbard Foss (1869-1947) - Nekrolog av Erik Eriksen
  Byråsjef Hagb. Foss er død.
  Byråsjef Foss var født på Eiker i 1869 og ble henved 79 år gammel. Han tok juridisk embetseksamen i 1898 og ble året etter ansatt i Revisjonsdepartementet, byråsjef i Statsrevisjonen i 1918 og året etter sjef for statens beskatningskontot. Den sistnevnte stilling innehadde han til 1937, da han søkte avskjed etter oppnådd pensjonsalder. Ved siden av sin stilling arbeidet han i Norsk Telegrambyrå i ca. 25 år.

  Byråsjef Foss kom tidlig med i kooperasjonen og var en interessert og skattet medarbeider.

  Da Forsikringsselskapet Samvirke ble startet i 1921, ble han valt som ordfører i dettes representantskap, en stilling som han innehadde til sommeren 1947, da han trakk seg tilbake på grunn av alder og svekket helbred. Han innehadde således dette tillitsverv i 26 år. Da Livsforsikringsselskapet Samvirke ble stiftet i 1930, valtes han også til dettes representantskaps ordfører.

  Byråsjef Foss ble gravlagt på Vestre Gravlund i Oslo den 18. desember. Hans svigersønn, sogneprest Bjønness-Jacobsen, forrettet og talte vakkert om hans liv og gjerning.

  Fra Norges Kooperative Landsforening og Forsikringsselskapene Samvirke ble lagt kranser på båren ved direktør Andr. Juell, som tegnet et vakkert bilde om den bortgangnes samarbeid og vennskap gjennom de mange år.

  Byråsjef Foss var sterkt interessert i forsikringsselskapenes arbeid og utvikling, og det var alltid en glede å drøfte forsikringsspørsmål med ham når han kom innom.

  Da jeg for ca. 25 år siden var kommet til Samvirke, fikk jeg en dag besøk av en eldre, vennlig herre som presenterte seg som representantskapets ordfører. Han hadde lyst til å hilse på meg. Samtalen ble som alle siden hyggelige, og bekjentskapet ble vennskap som har vart i alle år siden uten uoverensstemmelse eller mislyd. Da han i sommer frasa seg gjenvalg på grunn av alder og svekket helbred, og vi takket hverandre for samarbeidet, var det lett å se at han ville føle savnet, men han håpet vi fremdeles måtte få anledning til å møtes når anledning gas, men skjebnen ville det annerledes.

  Det vil alltid være oss en glede å minnes samarbeidet og vennskapet med ham.
  Erik Eriksen.
  Minneord / Nekrolog 18 Des 1947 
  Hagbard Helmick Ambrosius Foss - Dødsannonse i Arbeiderbladet den 18. desember 1947
  Hagbard Helmick Ambrosius Foss - Dødsannonse i Arbeiderbladet den 18. desember 1947
  Den kjente kooperatør, byrådsjef Hagbart H. A. Foss, Oslo, er død, 78 år gammel. Han ble juridisk kandidat 1898 og deretter ansatt i revisjonsdepartementet, der han ble byråsjef 1918. I 1919 ble Foss overkontrollør og regnskapsfører, seinere inspektør for tobakk- og sjokoladebeskatningen m. v. I 1924-25 var han med å lede og gjennomføre radiobeskatningen.

  Hagbart Foss kom tidlig med i den kooperative bevegelsen gjennom Kristiania kooperative selskap. Han var i mange år en meget nyttet tillitsmann, blant annet var han ordfører i representantskapene for forsikringsselskapet Samvirke og Liv-Samvirke en rekke år fra starten av. Han var en periode medlem av Akers herrestyre.
  Gravlagt 18 Des 1947  Vestre gravlund, Oslo, Norway Find all individuals with events at this location 
  Hagbard Foss (1869-1947) - Bisettelse (Nationen den 19. desember 1947)
  Hagbard Foss (1869-1947) - Bisettelse (Nationen den 19. desember 1947)
  Bisettelse.
  Tidligere sjef for statens Tobakksbeskatning, Hagbart Foss, ble begravd fra Vestre Gravlund i går. Sogneprest Bjønnes-Jacobsen forrettet og mintes i vakre ord den avholdte og dyktige embetsmann.

  Marskalker var skolebestyrer Høeg og herr Bruun Hanssen.

  Hagbart Foss deltok meget i menighetsarbeidet. Han var bl. a. medlem av Menighetsfakultetets forstanderskap og Vestre Akers menighetsråd. Kooperasjonen var også en av de ting som interesserte ham sterkt og han var ordfører i representantskapet i Forsikringsselskapet Samvirke fra starten til i vår. I sine yngre år, mens han var sekretær og senere byråsjef i det daværende revisjonsdepartement, arbeidet han ved siden av i Norsk Telegrambyrå i ca. 25 år.
  Minnetale 11 Apr 1969  Norway Find all individuals with events at this location 
  Minnetale ved 100årsminne for fars fødsel ved Arvid Chr. Foss - 11. April 1969
  Minnetale ved 100årsminne for fars fødsel ved Arvid Chr. Foss - 11. April 1969
  Minnetale ved 100- årsminne for fars fødsel
  ved Arvid Chr. Foss - 11. April 1969


  Vår far, bestefar og oldefar som vi er samlet for å minnes i dag, er født på Eiker 11/4 1869 og fikk ved dåpen i Haug kirke 30/5 1869 det noe pompøse navn: Hagbard Helmich Ambrosius.
  Han er det eneste guttebarn som det år ble døpt på Eiker med tre fornavn. I alt ble det på Eiker det året født 309 barn.

  Foreldre var Skolelærer Erik Hansen Foss i Vestfossen og hustru Anette Cathinka Gulovna Helene, f. Gulbrandsen.
  Faddere ved dåpen var hans bestemor Berthe Marie Gulbrandsen f. Ziener, hans tante Marianne Hansdatter Foss, hans onkel Alfred Joachim Ziener, hans onkel Martin Hansen Foss og som den femte Ole Andersen Besseberg.

  Far var den eldste av en barneflokk som etterhvert økte til 12. Alle fars søsken fikk gamle, norske saga-navn: Bergliot g.m. senere prost i Løten, Paul B. Paulsen, Alfhild g.m. sokneprest Henrik Lehman, Dagny, rødekorssøster, Frøydis og Magnhild som begge døde i ung alder, Helga, sekretær i Oslo Skifterett og Ragnhild avd. sjef i Storebrand. Og så fire gutter: Sigurd Olav, ingeniør, Bjarne Gudbrand, overrettssakfører, Kjartan Augustin, regnskapssjef i Norsk Sprengstoffindustri, Halvard Johannes, overingeniør.

  Fars far, var utdannet til lærer på Asker seminar. Han var den første av våre fedre som brøt ut av en flere hundre år gammel rekke av bønder på Eiker, en slekt vi kan kalle Fossen-Foss etter de to gårder de har
  vært knyttet til helt ned i femtenhundretallet.

  Fars mor var av gammel Ringerikeslekt. Hans mormor med navnet Ziener var av en tysk innvandrerslekt i Kongsberg. Forfedrene kom dit ved Kongsbergs grunnleggelse og åpningen av grubene ca. 1630.

  Om det hjem far vokste opp i og det miljø hans far og mor skapte for sine barn, har vi i dag tenkt å spørre Halvard Foss, “onkel Halvard” litt om her i dag....
  (Fortsetter.....)
  Søsken 11 søsken 
  Person ID I46  Servan Homme
  Sist endret 17 Jun 2021 

  DNA tester  2 DNA tester er linket til Hagbard Helmich Ambrosius Foss 

  Far Aner Erik Hansen Foss,   f. 22 Aug 1842, Petraborg, Buskerud, Norway Find all individuals with events at this location,   d. 23 Okt 1921, Christiania, Norway Find all individuals with events at this location  (Alder 79 år) 
  Mor Aner Annette Kathinka Gulovna Helene Gulbrandsen,   f. 29 Mar 1848, Kongsberg, Buskerud, Norway Find all individuals with events at this location,   d. 11 Mai 1915, Christiania, Norway Find all individuals with events at this location  (Alder 67 år) 
  Gift 22 Aug 1868  Eiker, Buskerud, Norway Find all individuals with events at this location  [5
  Foss, Erik Hansen og Annette Kathinka Gulovna Helene Guldbrandsen - Ekteskap (Eiker, Buskerud Ministerialbok 1868)
  Foss, Erik Hansen og Annette Kathinka Gulovna Helene Guldbrandsen - Ekteskap (Eiker, Buskerud Ministerialbok 1868)
  Famile ID F134  Gruppeskjema  |  Familiediagram

  Familie Aner Johanne Johannesen,   f. 4 Des 1872, Stavanger, Rogaland, Norway Find all individuals with events at this location,   d. 16 Nov 1932, Oslo, Norway Find all individuals with events at this location  (Alder 59 år) 
  Gift 8 Jan 1899  Stavanger, Rogaland, Norway Find all individuals with events at this location  [6
  Barn 
     1. Mann Erling Foss,   f. 10 Sep 1899, Kristiania, Norway Find all individuals with events at this location,   d. 20 Jul 1918, Kristiania, Norway Find all individuals with events at this location  (Alder 18 år)
  +  2. Kvinne Ingeborg Annette Foss,   f. 19 Jun 1901, Uranienborg, Kristiania, Norway Find all individuals with events at this location,   d. 28 Feb 1991, Asker, Akershus, Norway Find all individuals with events at this location  (Alder 89 år)
     3. Kvinne Bergliot Johanne Foss,   f. 24 Mar 1903, Frogner, Kristiania, Norway Find all individuals with events at this location,   d. 25 Des 1918, Slemdal, Kristiania, Norway Find all individuals with events at this location  (Alder 15 år)
  +  4. Kvinne Sigrun Foss,   f. 15 Feb 1906, Kristiania, Norway Find all individuals with events at this location,   d. 1 Apr 1985, Oslo, Norway Find all individuals with events at this location  (Alder 79 år)
     5. Mann John Gudbrand Foss,   f. 4 Jul 1909, Kristiania, Norway Find all individuals with events at this location,   d. 11 Sep 1961, Tønsberg, Vestfold, Norway Find all individuals with events at this location  (Alder 52 år)
     6. Kvinne Magnhild Foss,   f. 15 Sep 1911, Slemdal, Kristiania, Norway Find all individuals with events at this location,   d. 13 Jun 1963, Asker, Akershus, Norway Find all individuals with events at this location  (Alder 51 år)
  +  7. Mann Arvid Christian Foss,   f. 17 Jul 1912, Slemdal, Kristiania, Norway Find all individuals with events at this location,   d. 6 Des 1979, Oslo, Norway Find all individuals with events at this location  (Alder 67 år)
  Sist endret 20 Aug 2014 
  Famile ID F14  Gruppeskjema  |  Familiediagram

 • Hendelseskart
  Link til Google MapsFødt - 11 Apr 1869 - Vestfossen, Buskerud, Norway Link til Google Earth
  Link til Google MapsDøpt - 30 Mai 1869 - Haug Kirke, Eiker, Buskerud, Norway Link til Google Earth
  Link til Google MapsFolketelling - http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/person/pf01052239002450 - 1875 - Sokndal prestegjeld, Rogaland, Norway Link til Google Earth
  Link til Google MapsKonfirmasjon - 7 Okt 1883 - Sokndal prestegjeld, Rogaland, Norway Link til Google Earth
  Link til Google MapsGift - 8 Jan 1899 - Stavanger, Rogaland, Norway Link til Google Earth
  Link til Google MapsBarn - Erling Foss - 10 Sep 1899 - Kristiania, Norway Link til Google Earth
  Link til Google MapsFolketelling - http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/person/pf01037045145887 Yrke: Ekstraskriver i Revisionsdeptet - 1900 - Kristiania, Norway Link til Google Earth
  Link til Google MapsBarn - Ingeborg Annette Foss - 19 Jun 1901 - Uranienborg, Kristiania, Norway Link til Google Earth
  Link til Google MapsBarn - Sigrun Foss - 15 Feb 1906 - Kristiania, Norway Link til Google Earth
  Link til Google MapsBarn - John Gudbrand Foss - 4 Jul 1909 - Kristiania, Norway Link til Google Earth
  Link til Google MapsFolketelling - http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/person/pf01036372008894 Yrke: Sekretær i revisionsdeptet. - 1910 - Vestre Aker, Oslo, Norway Link til Google Earth
  Link til Google MapsSelvbiografi - Hagb. H. A. Foss’ erindringer Til mine barn. Når jeg her nedskriver en del erindringer skjer det ikke for å fremheve hvilken merkelig person jeg har vært, men alene fordi jeg ønsker å dele dem med dere, om det kan bidra til å forstå far bedre og av og til sende meg en vennlig tanke. Asker 17/10- 1944 Far. Soggendal (Sogndal i Dalene) – Ankomsten. En junidag 1871 stevnet d/s «Dalene» vestover med en for vår familie dyrebar last om bord. Skipet var ikke stort – neppe 100 reg. tons – og derfor lite for passasjerfrakt langs Norges vestkyst. Men det hørte hjemme i Sogndal i Dalene og hadde beredvillig gått oppom Drammen – på reise fra Kristiania og vestover – for å ta om bord flytningen til førstelæreren ved den nyopprettede høyere almueskolen i ladestedet Sogndal, det sydligste bymessige strøket i Stavanger amt (nå Rogaland fylke). Den lille familien som var med, var far – førstelæreren Erik Hansen Foss – og mor – Annette Kathinka Gulovna Helene, f. Gulbrandsen – samt meg selv 2 ½ år og min søster Bergliot Petra ¼ år. Vi var nødt til å ta dampskipsleilighet fra Haugsund i Eiker, og til Drammen kunne vi benytte Randsfjordbanen, men jernbanen (Oslofjorden) Kristiania-Drammen ble først åpnet i 1872. Flytningen ble så vidt jeg vet ferjet fra Vestfossen til Drammen. Det var noe besværlig å reise i de tider. Så stevnet vi altså vestover. Et glimt av erindring har jeg ennu, for jeg syntes det, da jeg var ca. to år gammel. Da sa jeg til mor: «Jeg husker da vi kom til Sogndal». «For noe tøv», sa mor, «du var bare to år gammel». «Jo», sa jeg, «jeg husker vi satt fram på dampbåten på noen sekker. Jeg satt ved siden av deg og du hadde Bergliot på fanget». «Nei, husker du det», sa mor, «det er ganske riktig. Jeg tålte ikke den kvalme luften i lugaren og måtte opp i frisk luft og så la de på dekket tilbreddet en del sekker som vi kunne sitte på». Det var altså ikke kurvstoler om bord, heller ikke fluktstoler. Nokså primitivt. Men frem kom vi. Det må ha vært en nedslående følelse for mor å se den golde kyst båten passerte, da den nærmet seg Sogndal. Jeg kan tenke meg at hun så på kysten med samme følelsen som Christian Sparre lar sjømannen i «Den hollandske Koff» gi uttrykk for når han beskriver den delen av kysten, som velkommer oss her: «Videre og atter videre forbi grå ufyselige klipper, som mellom Egersund og Flekkefjord setter foten rett i havet, golde og fargeløse uten avbrytelse unntatt hvor den skinner frem den stor hvite flekken malt på selve fjellveggen til veiledning for sjøfarende og med det underlige navnet «Hådyret». Man hadde fortalt han at innenfor disse uhyggelige steinmasser lå gjemt et vakkert og fruktbart landskap med gårder og aker og eng. Men selv hadde han aldri sett det.» Ja, slik må vel folk ennu tenke om denne kyst når de leilighetsvis passerer forbi. Men for mor, som kom fra Fiskumvannets smilende trakter måtte det sikkert ha sett trøstesløst ut. Om bord var det dog Sogndøler, som sikkert har priset sitt hjemsted i forsiktige ord som den skikk nu engang er, og har avbøtet en del av virkningen disse øde fjell må ha øvet på henne. Så bøyet endelig «Dalene» inn gjennom et smalt sund, Vammelsundet, som i stormvær ligger skumhvitt tvers over, og ladestedets ytterste bygninger kom til syne. Så vidt jeg har forstått gikk «Dalene» inntil et av de ytterste sjøhusene og losset her. Ennu var det ikke noen større oppmunding i landskapet, men så kom reisen oppover til skolebygningen gjennom Kjenntmannsdalen forbi Nesløene og så bredte den smilende dal seg mer og mer for øyet. Fra Nesløene så de skolebygningen i hvis annen etasje de skulle bo i værelser vendt mot syd, og da tror jeg nok mor syntes det var en veldig overgang til noe bedre. Sogndølene tok vennlig imot oss. Det var jo et ungt ektepar som kom, far 29 år og mor 23. Da jeg for 10 år siden – i begynnelsen av 1930-årene eller kanskje i begynnelsen av 1920-årene var i Sogndal på inspeksjonsreise, traff jeg Sina Stuhaug -den gang over 70 år- som sa til meg, at de aldri hadde sett et så vakkert ungt par tidligere i S. Ja, det får stå for hennes regning. Men det må vel i det minste bety, at de var begeistret for dem i all beskjedenhet. Barndomshjemmet. Her i skolehuset på «Piltingen», nærmere bestemt Nedre Skarnes vokste barneflokken opp. Når vi stod opp om morgenen så vi mot s.v. Todhammertindene en spissere og en avrundet med Kadåsen i bakgrunnen, mot syd til v. lå dalsstrekningen om Nesløene, mot s. lå Kielland, slektsgården for Stavangerfamilien K., rett sør derfor den bredeste rolige delen av Sogndalslågen, ....Fortsetter, se vedlagt pdf - 17 Okt 1944 - Asker, Akershus, Norway Link til Google Earth
  Link til Google MapsGravlagt - 18 Des 1947 - Vestre gravlund, Oslo, Norway Link til Google Earth
  Link til Google MapsMinnetale - 11 Apr 1969 - Norway Link til Google Earth
   = Link til Google Earth 
  Tegnforklaring  : Address       : Cemetery       : Farm       : Town       : Parish       : City       : Ikke satt

 • Bilder
  Hagbard Foss
  Hagbard Foss
  Erik Hansen Foss og Annette Kathinka Gulovna Helene Gulbrandsen med Bergljot og Hagbard
  Erik Hansen Foss og Annette Kathinka Gulovna Helene Gulbrandsen med Bergljot og Hagbard
  Hagbard Helmich Ambrosius Foss (1869-1947)
  Hagbard Helmich Ambrosius Foss (1869-1947)

 • Kilder 
  1. [S4] Avstamning og Etterslekt for Erik Hansen Foss (Øvre Eiker) og Annette K.G.H. Foss (Kongsberg-Ringerike) ved Halvard Johannes Foss, Halvard Johannes Foss, (Oscar Andersens Boktrykkeri A.S, Oslo), Side 7-8.

  2. [S333] Buskerud fylke, Eiker, Ministerialbok nr. 17 (1869-1877), Fødte og døpte 1869, side 17., http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061031320018.jpg.

  3. [S337] Rogaland fylke, Sokndal, Ministerialbok nr. A 10 (1874-1886), Konfirmerte 1883, side 209., http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070104330332.jpg.

  4. [S4672] Studentene fra 1889 : trykt som manuskript ved 50-årsjubileet (1939), Side 29-30.

  5. [S334] Buskerud fylke, Eiker, Ministerialbok nr. 16 (1860-1868), Ekteviede 1868, side 493., http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20051118031016.jpg.

  6. [S34] Rogaland fylke, Domkirken i Stavanger, Klokkerbok nr. B 14 (1875-1902), Ekteviede 1899, side 158., http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060801010471.jpg.